Revacryl R 4363

Revacryl R 4363

- Nhũ tương Styrene Acrylic

- Quy cách: Thùng sắt 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng