Pigment Red 57:1

Bột màu hữu cơ Red 57:1

- RED 503: Nồng độ cao, tính chịu dung môi tốt; khả năng phân tán tốt. Thích hợp sử dụng cho các loại mực in và nhựa.
- RED 5034: Nồng độ cao, tính chịu dung môi tốt; khả năng phân tán tốt. Thích hợp sử dụng cho các loại mực in và nhựa.
- RED C570: Nồng độ cao, tính chịu dung môi tốt; khả năng phân tán rất tốt. Đặc biệt thích hợp sử dụng cho nhựa.
- RED 703: Nồng độ cao, có tính chịu dung môi tốt. Thích hợp sử dụng cho các loại mực in hệ dung môi.
- RED 706: Nồng độ cao, khả năng phân tán tốt. Thích hợp sử dụng cho các loại mực in hệ nước.

- Quy cách: Bao giấy 10 Kg

 

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng