Pigment Red 53:1

Bột màu hữu cơ Red 53:1

- RED 309: Màu đỏ ánh vàng, tính chịu dung môi tốt; tính chịu nhiệt tốt. Thích hợp sử dụng cho các loại mực in và nhựa.
- RED C530: Ánh màu hơi xanh, nồng độ cao, có tính chịu dung môi tốt; tính chịu nhiệt tốt. Thích hợp sử dụng cho các loại mực in và nhựa.
- RED C532: Ánh màu hơi xanh, nồng độ cao, có tính chịu dung môi tốt; tính chịu nhiệt tốt. Thích hợp sử dụng cho các loại mực in và nhựa.
- RED CH: Màu đỏ ánh vàng, nồng độ cao, có tính chịu dung môi tốt; tính chịu nhiệt tốt. Thích hợp sử dụng cho các loại mực in và nhựa.
- RED 509: Màu đỏ trung, nồng độ cao, có tính chịu dung môi tốt; tính chịu nhiệt tốt. Thích hợp sử dụng cho các loại mực in (Flexo, Offset, Gravure..)

- Quy cách: Bao giấy 10 Kg

 

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng