Pigment Red 254

- Quy cách: Bao giấy 10 Kg

 

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng