Pigment Blue 15:3

Bột màu hữu cơ Blue 15:3

- BLUE 4013: Ánh màu hơi đỏ, nồng độ cao, tính chịu dung môi tốt, tính chịu ánh sáng và chịu nhiệt rất tốt. Đặc biệt thích hợp sử dụng cho mực in, nhựa, cao su, EVA..
- BLUE 4023: Ánh màu hơi xanh, nồng độ cao, tính chịu dung môi tốt, tính chịu ánh sáng và chịu nhiệt rất tốt. Đặc biệt thích hợp sử dụng cho mực in, nhựa, cao su, EVA..
- BLUE 538: Ánh màu hơi xanh, nồng độ cao, tính chịu dung môi tốt, dễ phân tán. Đặc biệt thích hợp sử dụng cho mực in, nhựa..
- BLUE 568: Ánh màu hơi xanh, nồng độ cao, tính chịu dung môi tốt, dễ phân tán. Đặc biệt thích hợp sử dụng cho mực in, nhựa..
- BLUE 588: Ánh màu hơi xanh, nồng độ cao, tính chịu dung môi tốt, dễ phân tán. Đặc biệt thích hợp sử dụng cho mực in, nhựa..

- Quy cách: Bao giấy 10 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng