Nhóm phẩm nhuộm Blue - Black

Phẩm nhuộm trực tiếp BLUE - BLACK
-  Ứng dụng: Dùng cho nhuộm vải Cotton, T/C, nhuộm giấy..

- Quy cách: Thùng giấy cứng 25 Kg / 50 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng