Green CA-818

Bột màu huỳnh quang
- Bột màu huỳnh quang cho sản xuất mực in, sơn hệ nước, nhựa, cao su. (trong quy trình sản xuất nhựa có nhiệt độ dưới 180oC)

- Quy cách: Bao giấy 10 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng