Emultex 8200

Nhũ tương Vinyl Acrylic-VeoVa
- Emultex 8200 là nhũ tương phân tán cộng trùng hợp giữa Vinyl Acrylic và Vinyl Ester của axit Versatic có kích cỡ hạt trung bình, có độ ổn định và khả năng tạo màng tốt.

- Emultex 8200 có phạm vi ứng dụng rộng trong sản xuất sơn nội thất, đặc biệt trong sản xuất sơn nội thất cao cấp có độ tươi sáng cao.

- Thùng sắt 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng