Emultex 4099

Nhũ tương Vinyl Acrylic
- Emultex 4099 là nhũ tương phân tán cộng trùng hợp Vinyl Acrylic có kích cỡ hạt trung bình, tạo màng tốt, độ phủ cao, thích hợp trong sản xuất sơn nội thất cao cấp.

- Thùng sắt 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng