Emultex 4025

Nhũ tương Vinyl Acrylic
- Emultex 4025 là nhũ tương phân tán cộng trùng hợp Vinyl Acrylic có kích cỡ hạt trung bình, tạo màng tốt, thích hợp trong sản xuất sơn nội thất.

- Những loại sơn được sản xuất với Emultex 4025 có khả năng cọ rửa và chống bám bụi cao.

- Thùng sắt 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng